UTR Library Designer Error

Template 5'-UTR Sequence (25NT) : TTTAA GAAGGAGATA TACCATGGGC ( Length should be 25NT ) ,     Additional Constraints for designing 5'-UTR sequence (25NT) : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Protein Coding Sequence (at least N-term 35NT) : ATG AAC GTT ATT GCA ATA TTG AAT CAC ATG GGG GTT TAT TTT

16s rRNA Sequence : AAAUUGAAGA GUUUGAUCAU GGCUCAGAUU GAACGCUGGC GGCAGGCCUA ACACAUGCAA GUCGAACGGU AACAGGAAGC AGCUUGCUGC UUCGCUGACG AGUGGCGGAC GGGUGAGUAA UGUCUGGGAA GCUGCCUGAU GGAGGGGGAU AACUACUGGA AACGGUAGCU AAUACCGCAU AAUGUCGCAA GACCAAAGAG GGGGACCUUC GGGCCUCUUG CCAUCGGAUG UGCCCAGAUG GGAUUAGCUU GUUGGUGGGG UAACGGCUCA CCAAGGCGAC GAUCCCUAGC UGGUCUGAGA GGAUGACCAG CCACACUGGA ACUGAGACAC GGUCCAGACU CCUACGGGAG GCAGCAGUGG GGAAUAUUGC ACAAUGGGCG CAAGCCUGAU GCAGCCAUGC CGCGUGUAUG AAGAAGGCCU UCGGGUUGUA AAGUACUUUC AGCGGGGAGG AAGGGAGUAA AGUUAAUACC UUUGCUCAUU GACGUUACCC GCAGAAGAAG CACCGGCUAA CUCCGUGCCA GCAGCCGCGG UAAUACGGAG GGUGCAAGCG UUAAUCGGAA UUACUGGGCG UAAAGCGCAC GCAGGCGGUU UGUUAAGUCA GAUGUGAAAU CCCCGGGCUC AACCUGGGAA CUGCAUCUGA UACUGGCAAG CUUGAGUCUC GUAGAGGGGG GUAGAAUUCC AGGUGUAGCG GUGAAAUGCG UAGAGAUCUG GAGGAAUACC GGUGGCGAAG GCGGCCCCCU GGACGAAGAC UGACGCUCAG GUGCGAAAGC GUGGGGAGCA AACAGGAUUA GAUACCCUGG UAGUCCACGC CGUAAACGAU GUCGACUUGG AGGUUGUGCC CUUGAGGCGU GGCUUCCGGA GCUAACGCGU UAAGUCGACC GCCUGGGGAG UACGGCCGCA AGGUUAAAAC UCAAAUGAAU UGACGGGGGC CCGCACAAGC GGUGGAGCAU GUGGUUUAAU UCGAUGCAAC GCGAAGAACC UUACCUGGUC UUGACAUCCA CGGAAGUUUU CAGAGAUGAG AAUGUGCCUU CGGGAACCGU GAGACAGGUG CUGCAUGGCU GUCGUCAGCU CGUGUUGUGA AAUGUUGGGU UAAGUCCCGC AACGAGCGCA ACCCUUAUCC UUUGUUGCCA GCGGUCCGGC CGGGAACUCA AAGGAGACUG CCAGUGAUAA ACUGGAGGAA GGUGGGGAUG ACGUCAAGUC AUCAUGGCCC UUACGACCAG GGCUACACAC GUGCUACAAU GGCGCAUACA AAGAGAAGCG ACCUCGCGAG AGCAAGCGGA CCUCAUAAAG UGCGUCGUAG UCCGGAUUGG AGUCUGCAAC UCGACUCCAU GAAGUCGGAA UCGCUAGUAA UCGUGGAUCA GAAUGCCACG GUGAAUACGU UCCCGGGCCU UGUACACACC GCCCGUCACA CCAUGGGAGU GGGUUGCAAA AGAAGUAGGU AGCUUAACCU UCGGGAGGGC GCUUACCACU UUGUGAUUCA UGACUGGGGU GAAGUCGUAA CAAGGUAACC GUAGGGGAAC CUGCGGUUGG AUCACCUCCU UA

Desired Expression Range : 1002.55 ~ 102672.55

Number of expression-level intermediates : 16